yoga beach and woman stretching sand and relax f 2022 12 23 00 59 33 utc (1)

Meditácia: Kľúč k harmónii tela a duše pomocou mindfulness

Mindfulness, alebo v slovenskom preklade všímavosť, sa stáva stále populárnejšou. V minulosti sa tento pojem skloňoval najmä v súvislosti v jogovou praxou a mindfulness meditáciou. V posledných rokoch sa mindfulness stáva súčasťou bežného života a praktizuje sa nielen v jogových štúdiách, ale aj v školách, firmách, domácnostiach, v prírode – v podstate kdekoľvek, kde sa rozhodneme vytvoriť priestor v čase a dopriať si chvíľu pre seba, prítomný okamih, priestor pre zdravie tela a duše.

Benefity mindfulness

Benefitom mindfulness je, že pri pravidelnej praxi pocítime sami seba. Či už je to schopnosť regulovať emócie, zlepšiť funkcie pamäte, schopnosť sústrediť sa, podávať lepší výkon v škole či v práci, alebo jednoducho sa cítiť lepšie. V bežnom živote sa ale často pasujeme so situáciami, v ktorých je pre nás náročné venovať sa pravidelnej činnosti vzhľadom na nedostatok času, motivácie alebo iných podmienok prostredia, v ktorom žijeme.
Moderný výskum prináša zistenia, ktoré doposiaľ, po tisícky rokov existencie mindfulness, neboli ľudstvu dostupné. Jedná sa viditeľné zmeny štruktúr mozgu, ktoré so sebou prinášajú mnoho benefitov, ako napríklad:

1. Redukcia stresu

Mindfulness, ako kľúčový element programu Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR), je vynikajúcim prostriedkom na stress management. Desiatky rokov existencie tohto a iných mindfulness programov prinášajú vynikajúce výsledky. Ako nás mindfulness prax naučí zvládať stres?
Napríklad tým, že sa naučíme reagovať na stresujúci podnet a interpretovať ho iným, adaptívnym spôsobom a nenecháme sa zatiahnuť do víru negatívnych myšlienok a emócií (Kabat-Zinn, 2013).

2. Lepšie zvládanie choroby a bolesti, podpora zdravia a zdravého životného štýlu

Mindfulness nie je zázračným liekom, ktorý vylieči každý symptóm, ale je užitočným nástrojom, ktorý môže pomôcť pri lepšom zvládaní choroby a bolesti. U pacientov s rakovinou napríklad prispela prax všímavosti k zníženiu starostí, stresu, napätia a úzkosti z ich diagnózy a na druhej strane k lepšiemu zvládaniu bolesti a vyššej kvalite života (Garland & Howard, 2013; Labelle, et al., 2015).
Mindfulness techniky sa využívajú aj pri práci s pacientami s poruchami príjmu potravy, zlepšujú postoj k sebe, svojmu telu a jedlu. Aj v prípade, že netrpíte žiadnou diagnózou, mindfulness prax prináša ďalšie sľubné výsledky ako napríklad zníženie krvného tlaku, viac fyzickej aktivity ako dôsledok lepšieho uvedomovania si potrieb svojho tela a následné zlepšenie celkového fyzického a psychického zdravia (Rogers et al., 2017).

3. Zmiernenie depresívnych a úzkostných symptómov

Jedným z mechanizmov, prostredníctvom ktorých mindfulness pomáha pri zmiernení depresívnych a úzkostných symptómov, je zlepšenie schopnosti regulovať vlastné emócie. Keď pociťujeme napríklad strach alebo úzkosť, naučíme sa ako si vytvoriť priestor medzi sebou a touto emóciou, identifikovať ju, prijať ju taká aká je namiesto nekonečného zamýšľania sa a „boja“ s ňou.

4. Zlepšenie kognitívnych funkcií

Lepšia schopnosť sústrediť sa, pamätať si, učiť sa, rozmýšľať či tvoriť. Tento článok by bol veľmi dlhý, kedy sme sa chceli venovať všetkým týmto oblastiam. Výsledky prinášajú najmä výskumy so študentami, z ktorých vyberáme: deti po absolvovaní mindfulness výcviku mali v triede lepšie vzťahy, boli schopné lepšie zvládať svoje emócie a mali lepšie známky (Harpin et al., 2016), teenageri uvádzali pokles symptómov depresie a úzkostí, čo viedlo k vyššej školskej úspešnosti (Bennett & Dorjee, 2016), vysokoškolskí študenti boli schopní lepšie zvládať skúškový stres a dosahovali lepšie výsledky (Shibinga et al., 2013).

Praktizovať mindfulness je v dnešnej dobe jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým. Dostupných je množstvo kurzov, kníh, aplikácií či videí. Čo ale naďalej ostáva výzvou, je spraviť z praxe všímavosti každodenný zvyk.

Ak ste zvedavý, či mindfulness naozaj prináša uvedené benefity, skúste začať napríklad s 2 minútami praxe denne. Ideálne je začať s pravidelnou meditáciou a postupne pridávať akúkoľvek aktivitu, či už je to prechádzka, domáce práce, jedlo, kreatívna činnosť, šport…., ktorú budete praktizovať všímavo, v prítomnom okamihu, tu a teraz. Pre vás bude potom najvýznamnejším výsledkom nie to, čo si o benefitoch mindfulness prečítate, ale vaša vlastná skúsenosť. Vyskúšajte a uvidíte.

Rozhovor so psychologičkou Silviou Majerčákovou Albertovou, ktorá je zároveň garantkou kurzu YOGA
INSTITUTE

Literatúra

Bennett, K., & Dorjee, D. (2016). The impact of a mindfulness-based stress reduction course
(MBSR) on well-being and academic attainment of sixth-form students. Mindfulness, 7, 105-
114.

Garland, E. L., & Howard, M. O. (2013). Mindfulness-oriented recovery enhancement
reduces pain attentional bias in chronic pain patients. Psychotherapy and Psychosomatics
82(5), 311-318.

Harpin, S. B., Rossi, A., Kim, A. K., & Swanson, L. M. (2016). Behavioral impacts of a
mindfulness pilot intervention for elementary school students. Education, 137, 149-156.
Kabat-Zinn, J. (2013). Full catastrophe living: how to cope with stress, pain and illness using
mindfulness meditation. London: Piatkus.

Labelle, L. E., Campbell, T. S., Faris, P., & Carlson, L. E. (2015). Mediators of mindfulness-
based stress reduction (MBSR): Assessing the timing and sequence of change in cancer
patients. Journal of Clinical Psychology, 71, 21-40.

Rogers, J. M., Ferrari, M., Mosely, K., Lang, C. P., & Brennan, L. (2017). Mindfulness-based
interventions for adults who are overweight or obese: a meta-analysis of physical and
psychological health outcomes. Obesity Reviews, 18, 51-67.

Shibinga, E. M. S., Perry-Parrish, C., Chung, S., Johnson, S. B., Smith, M., & Ellen, J. M.
(2013). School-based mindfulness instruction for urban male youth: A small randomized
controlled trial. Preventive Medicine, 57, 799-801.

Dajte mi vedieť, keď bude nový kurz dostupný.