freelance woman burnout headache and head pain fr 2022 12 07 22 28 21 utc

Zabráňte vyhoreniu. Poďte s nami na sabatikal.

Ak je nervový systém dlhodobo zaťažovaný, môže dôjsť k stavu, ktorý sa nazýva vyhorenie
(burn-out), ktoré je už zaradené medzi klinické diagnózy. Ide o stav, kedy sa náš nervový systém už
nevie prirodzene vrátiť do pokojného, uvoľneného stavu, trpíme chronickou únavou, telesnými a
mentálnymi symptómami a strácame záujem o prácu, sociálne kontakty či koníčky, ktoré nás
predtým tešili. Je dokázané, že dlhotrvajúci alebo opakovaný stres vyvoláva závažné zdravotné
ťažkosti, vrátane diabetu 2. typu, osteoporózy, infarktu, mŕtvice, autoimunitných ochorení ako
skleróza multiplex či reumatoidná artritída.

Podieľa sa aj na vzniku zhubných nádorov

Stres je jedným z faktorov podieľajúcich sa aj na vzniku zhubných nádorov. Všetky tieto choroby
majú spoločného menovateľa, a tým je narušená rovnováha medzi psychickým, nervovým a
imunitným systémom. Začiatok sa veľmi často datuje do detstva, rodinných konfliktov, psychických
tráum. Keďže stres sa z nášho života nedá odstrániť, liečebný proces by sa mal zamerať hlavne na
prácu so stresom a na odstránenie patologických následkov stresu, zmenu kognitívno-
behaviorálneho životného nastavenia, jedálnička, s dôrazom na pohybové aktivity, jogu, meditáciu.

Joga nám ukazuje, ako sa priblížiť k zážitku kľudnej mysli

V štúdiách sa opakovane dokázalo, že joga znižuje hladinu hormónu kortizolu, ktorý riadi stresovú
odpoveď. Moderná medicína už nepochybuje o preukázateľných pozitívnych účinkoch jogových asán
a dychových cvičení na mentálny stav jedinca. Základným princípom jogy je, že naše telo a myseľ sú
prepojené. Mnohí ľudia žijú primárne vo svojej mysli, čo vytvára nerovnováhu, ktorú si v tele, ani v
mysli, často ani neuvedomujeme. Joga nám ukazuje, ako sa priblížiť k zážitku kľudnej mysli. Ak
stíšime svoju myseľ, dokážeme rozoznať, čo je a čo nie je pravda, čo je dôležité a čo nie. Joga vás
naučí, ako pracovať s mysľou, aby myseľ nepracovala proti vám.

Neposudzovanie seba a ostatných

Tým, že utlmíme myšlienkové stereotypy, dotkneme sa miesta vo vnútri seba. Joga nás vracia späť k
nášmu telu, k telesným pocitom, k dýchaniu a k prítomnému okamihu, a preto je veľmi dobrým
prostriedkom ako balansovať spojenie medzi telom a mysľou. Posilňuje náš systém proti-stresovej
reakcie a výskumy potvrdzujú, že pravidelným cvičením jogy sa znižujú hladiny stresových hormónov,
zvyšuje sa variabilita srdcovej frekvencie, čo priamo ovplyvňuje našu schopnosť zvládať stres. Joga
kombinuje v sebe fyzickú zdatnosť, výdrž, flexibilitu so základnou filozofiou úcty k sebe samému.
Jedným z hlavných konceptov jogy je neposudzovanie seba a ostatných, čo pomáha odbúrať stres,
ktorý často vychádza z prehnaných očakávaní voči sebe a iným, z perfekcionizmu, či z frustrácie z ľudí
a situácií.

Pri joge sa sústredíme na spomalenie a prehĺbenie dychu

Jogové asány znižujú hladiny kortizolu, krvného tlaku, glukózy v krvi nalačno, cholesterolu a lipoproteínov s nízkou hustotou. Cvičenia, ktoré zahŕňajú jogové asány, sú spojené so zlepšením regulácie sympatického nervového systému a systému hypotalamus-hypofýza-nadobličky, a teda znižujú hladinu stresu. Pri joge sa sústredíme na spomalenie a prehĺbenie dychu, čo nám pomáha stíšiť myseľ a eliminovať stres. V neposlednom rade nás joga učí klásť seba na prvé miesto. Skutočný záujem o seba, svoje zdravie a blaho, ako fyzické, tak psychické, a tak aj celkovú kvalitu svojho života.
Mnoho ľudí si vďaka joge uprace svoje hodnoty, spomalí a pochopí, že jediný moment, v ktorom sa odohráva život, je prítomnosť, že šťastie a spokojnosť nezávisia od vonkajších vplyvov a okolností, ktoré nemáme pod kontrolou, ale z väčšej časti od nášho vnútorného nastavenia a postoja.

Máte pocit, že sa vaše telo a myseľ dostali do slepej uličky? Trpíte bolesťami chrbta a pohybovými obmedzeniami? Cítite sa unavení a vyčerpaní z každodenného stereotypu?

Ak hľadáte spôsob, ako sa zbaviť stresu a fyzických problémov, jogový pobyt na Thassose s Katkou Ježovicovou je pre vás tou správnou voľbou. Zlepšíte svoje zdravie a kvalitu života, zatiaľ čo si užijete krásne prostredie gréckeho ostrova Thassos.
Alebo sa zapojte do nášho 5 týždňového vzdelávacieho programu YOGA INSTITUTE®, kde hlavnou témou je práca s témou burnout. Naučte sa manažovať stres prostredníctvom jogy. Možno práve vaša firma, môže mať záujem poslať Vás do programu, kde si oddýchnete a zotavíte sa.

Syndróm vyhorenia z pohľadu neurologičky

Dajte mi vedieť, keď bude nový kurz dostupný.